Започва миене на карета от улици в пет столични района: "Красно село“, "Възраждане“, "Триадица“, "Лозенец“, "Оборище“ и "Средец“. Целта е както подобряване на чистотата в града и качеството на въздуха, така и превенция срещу летните жеги. 

Миенето се извършва по предварително създадена организация. Осъществява се през деня от 7.30 ч. до 16.30 ч. Улиците в карето ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на автомобили. Предварително е проверена проводимостта на дъждоприемните шахти и са премахнати прораснали треви. 

Дейностите се извършват по график, публикуван на интернет страниците на Столичен инспекторат, районните администрации, етажните собствености и разпространен чрез писмени съобщения на видими места в кварталите. За да се осигури достъп на техниката за почистване и работещите екипи е нужно собствениците на автомобили да съдействат като преместят моторното-превозно средство докато трае миенето. В случай, че останат непреместени коли, екипите на ЦГМ ще ги репатрират на близка улица. Информация за местонахождението им може да се получи на телефон 070013 233. 

На 10 юни миенето започва с улици в район "Красно село“, "каре 1-6“, в което попадат улиците: ул. "Лайош Кошут" от бул. "Ген. М. Д. Скобелев" до бул. "Христо Ботев"; ул. "Люлин планина" от бул. "Ген. М. Д. Скобелев" до ул. "20-ти април; ул. "Ивайло" от бул. "Христо Ботев" до бул. "Македония"; ул. "20-ти април" от бул. "Македония" до бул."Христо Ботев" и др. 

В останалите райони миенето с автоцистерна продължава по утвърдени графици, както през деня, така и през нощта, като се мият основни улици и булеварди, така и вътрешно-квартални улици.