Община град Добрич информира жителите на кв. "Рилци", че започва изпълнение на строеж: "Реконструкция на вътрешно-разпределителна мрежа за кв. "Рилци" – етапи II, III, IV и V, гр. Добрич". Средствата са осигурени от държавния бюджет на страната. Срокът за изпълнение на обекта е до декември 2026 г.

Строителните дейности ще стартират от ул. "Момчил Войвода", ул. "Хемус" и ул. "Княз Александър Батенберг". За всяка улица, на която ще бъдат извършени строително – ремонтни дейности, ще бъде въведена временна организация на движението.