Община Шумен започва кампания под мотото "Прегърни ме", с цел набиране на кандидати за приемни родители.

Инициативата се реализира по проект "Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила-Компонент 1-BG05SFPR002-2.006, финансиран от програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенция социално подпомагане в реализирането на проекта.

Планираният допълнителен брой приемни семейства е съобразен с потребностите в общините: Шумен, Смядово, Венец, Каолиново, Каспичан, Нови пазар, Никола Козлево и потенциалния брой на потребителите на тази услуга.

Планираният брой и видове приемни семейства за област Шумен е както следва:

Община Шумен- 6 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

–  за деца на възраст от 0 до 6 г., без увреждания - 6 приемни семейства;

Община Нови пазар - 2 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

–  за деца на възраст от 0 до 18 г., без увреждания -1 приемно семейство;

– за деца на възраст от 0 до 18 г., с увреждания -1 приемно семейство.

Община Каспичан - 1 ново професионално приемно семейство с профил както следва:

– за дете на възраст от 0 до 18 г., без увреждания -1 приемно семейство.

Община Каолиново - 10 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

– за деца на възраст от 0 до 3 г., като едно от тях да е за дете с увреждания -3 приемни семейства;

– за деца на възраст от  3 до 6 г., като едно от тях да е за дете с увреждания -3 приемни семейства;

– за деца на възраст от 6 до 18 г., без увреждания -4 приемни семейства.

Община Смядово - 2 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

– за деца на възраст от 7 до 18 г., без увреждания, в режим на кризисно настаняване и/или жертва на насилие- 2 приемни семейства.

Община Венец - 2 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

– за деца на възраст от 0 до 18 г., здрави или с леки увреждания – 2 приемни семейства.

Община Никола Козлево - 10 нови професионални приемни семейства с профил както следва:

– за деца на възраст от 0 до 3 г., като едно от тях да е за          дете с увреждания -3 приемни семейства;

– за деца на възраст от  3 до 6 г., като едно от тях да е за дете с  увреждания -3 приемни семейства;

– за деца на възраст от 6 до 18 г., без увреждания -4 приемни семейства.

Крайният срок за кандидатстване е 29 юли 2024 г.