Тъй като се оказва, че не всички еднокопитни животни от популацията у нас са идентифицирани, съответно не всички животновъдни обекти, в които се отглеждат, са регистрирани, особено в категорията "лични стопанства“, започва кампания по идентификацията им. Това става ясно от писмо до областния управител на и.ф.директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Тихомира Въцова. Идентификацията означава издаване на паспорт след инжектиране на индивидуален микрочип на всяко животно – коне, магарета, мулета и катъри.

Кампанията е във връзка с изпълнение на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/963 за спазване на крайния срок за идентификация на еднокопитни животни чрез издаване на паспорт от орган, издател на идентификационни документи, по заявление на стопаните на такива животни и съгласно българското законодателство.

Идентификационните документи са издават за безпородни животни – от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), и за регистрирани еднокопитни – чистопородни разплодни животни и коне за състезания или надбягвания – от Националната асоциация по коневъдство – София, Асоциацията за развъждане на местни автохтонни породи в България – Карлово, Асоциацията "Български спортен кон“ – Стара Загора, и Асоциацията "Източнобългарски кон“ – Шумен, на които е предоставено правото да издават паспорти.

Според нормативните разпоредби идентификацията на еднокопитните се извършва не по-късно от 12 месеца след датата на раждане и във всички случаи преди животните да напуснат животновъдния обект на местораждане. Стопаните подават писмено заявление до ОДБХ или Асоциация.

По разпореждане на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните вече е в ход информационна кампания за идентификацията на еднокопитните с местните власти, регистрираните ветеринарни лекари, работещи със селскостопански животни и сключили договор с ОДБХ, и стопаните.