Община Стара Загора обещава да чуе гласа на децата и да ги насърчи активно да изказват мнението си по важните за тях въпроси. Това заяви Павлина Делчева, зам.-кмет на Община Стара Загора с ресор "Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“, предаде репортер на "Фокус". Тя участва във финалната сесия от обучението на деца и младежи от Центровете за настаняване от семеен тип, а също така и от Малки групови домове в Стара Загора, по проект "ЗАЕДНО“.

Проектът "ЗАЕДНО“ се изпълнява от Сдружение SOS Детски селища България. Участниците в него бяха осведомени за различните нива и възможности за детско и младежко участие в процесите на вземане на обществени решения и как да повишат уменията си за участие в такива процеси. Заключителната сесия обобщи как на практика да се прилага наученото, както и разработване от страна на децата и младежите на послания към възрастните, които вземат решения за техния живот.

"Не забравяме най-важната си функция – да сме много чувствителни към правото на децата да изкажат мнението си. Особено към онези от тях, които са в най-уязвима позиция, защото са отделени от семействата си и нямат възрастни до себе си, които да са защитници и стожер на техните интереси“, обобщи мнението си зам.-кметът Павлина Делчева.

В заключителната сесия на проект "ЗАЕДНО“ днес участваха още двамата координатори Катерина Лазова и Марин Зарков. Те разказаха как е преминало обучението по метода на Лаура Лънди за смисленото детско и младежко участие. Този метод включва 4 елемента: глас – да се даде възможност на децата да изкажат мнението си, пространство – там, където безопасно ще изразят мнението си, аудитория от възрастни, която да го изслуша и влияние – не само да кажат какво искат, но и да последва положителна за децата промяна.

Целта е да се допринесе за включването на правата на децата в отговор на кризисни ситуации в целия Евросъюз. И в крайна сметка да се даде възможност на децата и младежите да участват в решения на местно, регионално и национално ниво по всички пряко касаещи ги въпроси, да се почувстват те ценени, чути и активно ангажирани.