Заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева бе избрана за заместник-председател на Постоянната комисия по култура към Националното сдружение на Общините в Република България /НСОРБ/, съобщиха за "Фокус" от местната администрация. На първото си заседание, проведено днес, членовете на комисията очертаха широк кръг проблеми, които ще бъдат обект на обсъждания и съвместно търсене на решения. 

Освен темата за ефективното и справедливо разпределение на средствата от централния бюджет в сферата, общинските ръководства насочиха внимание и върху ангажиментите по опазването на нематериалното културно наследство, управлението на общинските програми за култура, популяризирането на все по-богатите общински културни календари. 

Особено внимание членовете на комисията обърнаха на нуждата от социализация на културното наследство, не само с цел опазването му, а и като основа за културен туризъм. Присъстващите заявиха и нуждата от сериозни реформи в сферата на читалищата.

Само преди дни заместник-кметът Сребра Касева бе избрана и за заместник-председател на постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм към НСОРБ  . Тя ще обсъжда въпросите, свързани с развитието на ефективни младежки политики и съвременен подход към туристическия потенциал на общините и ролята на местната власт в създаването и утвърждаването на дестинация България.