Заместник-кметът на Община Казанлък Аксения Тилева е избрана за заместник-председател на постоянната комисия по еврофондове ня Националното сдружение на общините в Република България, предаде репортер на "Фокус".  Днес беше избрано ръководството за нястоящия мандат на местната власт до 2027 г. на Постоянната комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти на Националното сдружение на общините в Република България.

За председател е избран Йордан Младенов – кмет на Община Пещера.

За заместник-председатели бяха избрани:

- Диан Иванов – заместник-кмет на Община Варна

- Мария Гончева - директор на дирекция "Европейски политики, програми и туризъм", Столична община 

- Юлиян Господинов – общински съветник, Община Белене

- Мариела Цонева – заместник-кмет на община Велико Търново

- Исмаил Гюлянлиев – юрисконсулт, Община Никопол

- Нина Терзиева – заместник-кмет на Община Болярово

- Ивайло Кадишев – директор на дирекция "Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти", Община Русе

- Аксения Тилева – заместник-кмет на Община Казанлък

- Николай Дочев – заместник-кмет на Община Кюстендил

- Рилка Филипова – заместник-кмет на Община Петрич.

Доцент доктор Аксения Тилева е заместник-кмет на Община Казанлък с ресор “Стратегически планове и проекти". Постоянната комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти на НСОРБ е най-многобройна от всички 14 експертно-консултативни структури на Сдружението.

Участие в работата й са заявили 213 представители на 117 общини и 11 района на Столична община и община Пловдив. 25% от членовете на Комисията са изборни лица, 75% - ръководители и експерти от общините.

Амбицията на НСОРБ е през настоящия мандат да подпомогне общините в оптимизирането и доброто планиране на разходите и да направи така, че европейското финансиране да има допълващ характер, както е замислена и самата европейска политика.

Сред важните приоритети, по които комисията ще работи през настоящия мандат са продължаване на тенденцията общините да бъдат един от най-надеждните бенефициенти по европейски програми. Сериозно предизвикателство ще бъде интензитетът на работа, който трябва да съчетава освен инвестициите, реализирани с бюджетни средства, и тези по оперативните програми, Общата селскостопанска политика, Националния план за възстановяване и устойчивост и други донорски програми.