МС предлага на НС закриване на специализирано частно висше училище в Пловдив. Става дума "Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“ – Пловдив.

Това става ясно от проект на постановление на министерски съвет, публикуван за обществено обсъждане.

Причината е, че по данни на Националната агенция за оценяване и акредитация към момента висшето училище няма подновена институционална акредитация и не е подало документи за такава.

Висшето училище разполага със собствени учебни бази в София и Пловдив, както и с многофункционален спортен комплекс в Пловдив. Капацитетът на Висшето училище е 3600 студенти.

ЕВУИМ се самоидентифицира като "предлагащо обучение по утвърдени световни стандарти на учебно съдържание и методи за преподаване в модерни учебни сгради с акцент върху изграждането на приложни и устойчиви знания и умения на бъдещите предприемачески и управленски кадри, характерно за популярните в Западна Европа и Северна Америка бизнес училища“.

Специалности в бакалавърска и магистърска степен:

Бизнес мениджмънт

Международни бизнес отношения

Финанси и счетоводство

Счетоводство, анализ и контрол

Маркетинг и продажби

Международна бизнес администрация

Мениджмънт в туризма

Корпоративен мениджмънт