Кметът на община Банско Стойчо Баненски и директорът на Изпълнителна агенция "Програма за образование" проф.д.х.н. Георги Вейсалов подписаха договор за финансиране на инвестиция по "Национален план за възстановяване и устойчивост", процедура "Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование".

Проектното предложение на община Банско е за ремонт и модернизация на ученическо общежитие на Професионална лесотехническа гимназия "Никола Вапцаров“ на стойност 2 536 573 лв.

С финансирането чрез Изпълнителна агенция "Програма за образование“ ще бъде направен основен ремонт на цялата сграда на общежитието с прилагане на необходимите мерки за енергийна ефективност - саниране, ремонт на покрив, подмяна на дограма. Ще бъдат подменени всички инсталации и ще бъде изградена система за алтернативна енергия. Вътрешното пространство ще бъде оптимизирано и естетизирано, а помещенията ще бъдат обзаведени и оборудвани с различна техника, осигуряваща необходимите условия за качествено образование.

В сградата ще бъдат обособени спални помещения, кътове за хранене, зали за самоподготовка и фитнес зала.

Реновирането на ученическото общежитие е поредна стъпка към подобряване на материалната база на учебните заведения в Банско и последователна политика на общинското ръководство за привличане на повече ученици. Осигуряването на условия за качествено и съвременно образование, подготвящо квалифицирани кадри за местния бизнес, е един от приоритетите през новия управленски мандат