Частен съдебен изпълнител продава фабрика в пловдивското село Първенец, видя Plovdiv24.bg в сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Става въпрос за фуражен завод в местност "Чакъла", който се продава за 1 045 600 лева с площ 8 738.00 кв.м. и всички подобрения към него: 

Имотът е разделен на терени. На единия има няколко сгради, една от които е промишлена, масивна сграда за производство, а другият терен се води дворно място. Върху него също има три сгради - складови помещения.

В имота има налична технологична линия за производство на фуражи и смески, технологична линия за гранулиране на фуражни смески и други допълнителни машини и съоръжения.

Имуществото е на Българска фуражна компания ЕАД, чийто собственик е Любомир Петров. Първоначалната цена, от която ще се продаде собствеността е 80 % от експертната оценка на вещото лице. Приданта ще се проведе от 10 май до 10 юни. Върху имотите има и установени вещни тежести възбрани и неплатени ипотеки.