"Отношенията между България и Северна Македония – от общо историческо минало към общо бъдеще" бе темата на дискусията с президента на Република България в периода 2002 – 2012 г. Георги Първанов, която се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски". Събитието беше организирано съвместно с УниБит.

Дискусията бе открита от ректора на Югозападния университет проф. д-р Николай Марин, който поздрави участниците и пожела успех на форума. Поздравителен адрес от ректора на УниБИТ проф. д.н.  Ирена Петева поднесе проф. д.ик.н. Димитър Иванов.

Сред официалните гости на срещата бяха проф. д.ик.н. Димитър Иванов – почетен директор на Института за изследване и развитие на лидерството, проф. д-р Боряна Бужашка – директор на института за изучаване на българите в чужбина, гл. ас. д-р Милка Петрова – преподавател в катедра "Обществени комуникации“ на УниБИТ и секретар в Института за изследване и развитие на лидерството, председателят на НС на ТПК доц. д.н. Владислав Лазаров.

По време на дискусията бяха разгледани различни аспекти на двустранните отношения между двете държави, включително ролята на образованието и науката в укрепването на тези връзки. Специално внимание беше обърнато на значимостта на диалога и сътрудничеството за изграждане на стабилни и приятелски отношения между България и Северна Македония. Бе поставен и акцент върху възможностите за културен и икономически обмен, които могат да бъдат основа за по-добро взаимно разбирателство и партньорство.

В заключение, г-н Георги Първанов отново подчерта, че е необходим по-активен диалог и сътрудничество, които да способстват за изграждането на общо бъдеще, основано на взаимно уважение и допълни, че идеята за общата ни история с Република Северна Македония трябва да се изпълни с реално съдържание и намирането на общи решения за бъдещето.