Възстановява се движението на превозни средства след аварийния ремонт на улицата край река Слатинска, съобщиха от Столична община. Нормалното движение на превозни средства в участъка в район “Слатина", който пострада при проливните дъждове в края на май, ще бъде възстановено от 8 юни.  

Част от улицата беше затворена за авариен ремонт заради пропукване и деформация на асфалтовата пътна настилка, вследствие на поройния дъжд.

Благодарение на създадената успешна координация между екипите на Дирекция “Изграждане и ремонт на уличната мрежа" в Столичната община, районната администрация в район “Слатина", “Софийска вода", поддържащата фирма и други експлоатационни дружества и ведомства, ремонтните дейности на земното легло и пътната настилка на платното за движение бяха приключени в срок. 

Дейностите обхванаха изкопни работи в засегнатия участък и последваща подмяна на трошенокаменна основа, полагане на пласт от неплътен и плътен асфалтобетон (износващ пласт). От “Софийска вода" обследваха канализацонната мрежа в участъка и извършиха дейности по възстановяване на проводимостта. 

Приблизителната площ на ремонтирания участък от пътното платно, засегнат от интензивните валежи на 22 май, е 400 кв. м. и дължина 70 метра.

Припомняме, че при бурята в края на миналия месец пострадаха сериозно няколко столични райони - “Панчарево", “Кремиковци" и “Слатина", както и селата Казичене, Кривина и Долни Богров. След проливните дъждове заместник-кметът по финансите, здравеопазването и строителството - Иван Василев, посети засегнатите места и домове.

При срещите с кметовете на райони и кметства Василев възложи да се направят опис и количествени изчисления на щетите на засегнатата инфраструктура, които вече са изготвени и предадени към направление “Обществено строителство". Със събраната информация общината кандидатства за финансиране от Междуведомствената група към Министерския съвет, както и ще търси други източници на финансиране.