С цел осигуряване безопасността на движението поради извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, се въвежда временна организация на движението на територията на град Шумен, съобщават от общината.

Временен режим на движение с поетапно пълно затваряне на пътното платно до 17.06.2024г., във връзка с изпълнение на Обект 5 "Улици зона "Тракия“" на ул. "Лозенград“ от ул. "Н. Й. Вапцаров“ до междублоково пространство на бул. "Симеон Велики“, без паркингите. Обходният маршрут ще се въвежда поетапно в зависимост от графика на извършваните дейности. Изпълнител на обекта е "АВТОМАГИСТРАЛИ –ЧЕРНО МОРЕ“ АД.

Въвежда се временен режим на движение с поетапно пълно затваряне на една лента от пътното платно до 20.06.2024 г., в зоната на работния участък, във връзка с изпълнение на Обект 5 "Улици зона "Тракия“:

- на ул. "Дедеагач“ от ул. "Странджа“ до подхода за ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров“, включително паркинга на ул. "Странджа“. Обходният маршрут за движение е в свободните от извършване на ремонта ленти от двупосочна улица.

- на бул. "Симеон Велики“ от бензиностанция "Петрол“ до табела за край на Шумен, на двете платна за движение. Обходният маршрут е в свободните от извършване на ремонта ленти от четирилентовата двупосочна улица.

Изпълнител на двата обекта е "АВТОМАГИСТРАЛИ –ЧЕРНО МОРЕ“ АД.

Ограничението на движението ще бъде обозначено с необходимата вертикална сигнализация.