Кметът на Община Русе Пенчо Милков е подписал проект за заповед, с която се въвежда платено паркиране в зоните за кратковременно паркиране в централната част на града.

Новите зони ще обхванат:

- ул. "Тома Кърджиев“ в участъка от входа за двора на СУ "Христо Ботев“ до ул. "Отец Паисий“ – 25 места

- пред Историческия музей от ул. "Александровска“ до ул. "Рила“ – 24 места

- ул. "Отец Паисий“ от бул. "Славянски“ до ул. "Тома Кърджиев“ – 20 местаВ мотивите към заповедта е обяснено, че зоните са утвърдени с решение на Общинския съвет от март 2009 г., но след приемане на решението е започнало реализирането на инфраструктурни промени по част от определените улици. Това е направило невъзможно въвеждането на платеното паркиране по тях. Към настоящия момент строителните работи са приключили, като е изтекла и устойчивостта по проекта със срок 5 години. Въвеждането на платено паркиране е било възпрепятствано и от дейностите по водния цикъл, който също вече е приключил, и вече може да се пристъпи към изпълнение на решението.

Зоните за платено паркиране ще бъдат обозначени от ОП "Комунални дейности“.