Поради зачестили запитвания от родители къде да водят болните си деца извън работното време на техните лични лекари, медицинският център на УМБАЛ Бургас – МЦ "Св. Николай Чудотворец" информира, че за удобство на бургазлии всяка събота и неделя в центъра е разкрит дежурен специализиран педиатричен кабинет. В него работят по график лекари от двете детски отделения на УМБАЛ Бургас. Кабинетът се намира в медицинския център, входът е през централната регистратура на болницата. Посещението на кабинета е безплатно за пациентите на всички общопрактикуващи лекари, които имат сключен договор с МЦ "Св. Николай Чудотворец". Актуалния списък на тези лекари е обявен както в медицинския център, така и в уебсайта му.

За пациенти на джипита извън списъка, както и за гости на града прегледът се заплаща на цена 30 лв. 

Освен специализирания детски кабинет, в МЦ "Св. Николай Чудотворец" работи неотложен кабинет за всички пациенти на джипитата от списъка. Неговото работно време е от 20 ч. вечерта до 8 сутринта, както и от 8 до 20 ч. през деня в празнични и почивни дни. Заплаща се потребителска такса, като лицата, освободени от такса в предвидените от закона случаи не я заплащат (деца, военноинвалиди, социално-слаби и др.). Съгласно закона, лекарите в дежурния кабинет нямат правомощия по издаване на медицински документи за насочване на пациентите към други специалисти за консултативни прегледи, за извършване на медико-диагностични и други изследвания. Лекарите в дежурния кабинет не са длъжни да бъдат от определена специалност и могат да насочат пациента единствено за прием в болница, което е безплатно за здравноосигурените пациенти.

И в двата дежурни кабинета - специализирания педиатричен и този за неотложна помощ е желателно да се предостави здравноосигурителна книжка при прегледа, включително и на децата. 

Важно е туристите и гостите на града да знаят, че ако са здравноосигурени, могат да потърсят медицинска помощ в кабинета на всеки общопрактикуващ лекар в областта срещу потребителска такса, като представят осигурителната си книжка или ЕГН.