Временно се ограничава движението по улица "Цвятко Радойнов" в Крън, предаде репортер на "Фокус". Това се налага във връзка с изпълнение на проект “Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап". Срокът на действие на временната организация на движението е от 06:00 часа на 26.06.2024 г.  до 23:59 часа на 01.07.2024 г.

 

Ето и заповедта:

"РАЗПОРЕЖДАМ:

 

1. Да се въведе временна организация на участъци, в зависимост от етапа на строително-монтажните дейности по ВиК инфраструктурата, за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. "Цвятко Радойнов“ в гр. Крън, община Казанлък и път Енина – Крън/ Крън – Енина, както следва:

1.1. В участъка от кръстовището между ул "Цвятко Радойнов“ и ул. "Иван Димитров“ в посока изток до Бензиностанция и Автосервиз "Диана авто" ООД.

1.2. Да се въведе временен режим на движение на ППС по обходен маршрут, а именно:

- За живущите в района на ул. "Иван Димитров и ул. "Петко Манолов“ (северно и южно от ул. "Цвятко Радойнов“) обходния маршрут от и за гр. Крън, ще се осъществява през главен път Е85 – Казанлък – Крън и обратно.

1.3. Да се въведе временен режим на движение по междуселищната автобусна линия № 5 "Бузовград – Казанлък – Крън – Енина“, а именно:

- линия Крън временно се преустановява за периода на организация на движението.

- в останала си част линията се запазва със съответното разписание.

1.4. Да се въведе временен режим на движение по междуселищната автобусна линия № 6 "Казанлък – Шипка“, а именно:

- маршрутът на линия № 6 се допълва с линия Крън за периода на организация на движението.

- за жителите на гр. Крън, за периода на организация на движението, ще важи линия № 6 "Казанлък – Шипка“, спазвайки се разписанието на линия № 6. Автобусните спирки, които ще бъдат обслужвани по тази линия, са спирка № 1 и спирка "Център“,  след което автобусът се включва по главен път Е85 за гр. Казанлък.

2. Да се въведе временна организация на движение, след като са налице всички условия за организация и безопасност на движението, а именно:

2.1. Спазване изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строително монтажни работи по пътищата и улиците;

2.2. Стриктно изпълнена на място сигнализация спрямо спазени изисквания на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни монтажни работи по пътищата и улиците;

2.3. Всички временни пътни знаци следва да се отстранят след отмяна на въведената временната организация цитирана в т. 1 и т.2.

2.4. Да се осъществява  контрол на средствата, чрез които е въведена временна организация и безопасност на движението".