От Община Добрич онформират гращданите и гостите на града, че светофарната уредба на кръстовището на бул. "3 март" и ул. "Максим Горки" няма да работи поради авария през втората половина от деня днес - 29.05 и до отстраняване на повредата утре 30.05.2024 г.

Молим водачите на МПС и пешеходците, преминаващи в горепосочения участък за повишено внимание!