Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – ул. Дунав, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Драгоман, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Сливница, електрозахранени от ТП 7.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Езерово - ул. Васил Левски, ул. Добруджа, ул. Клокотница, ул. Марцияна, ул. Победа, ул. Светлина, ул. Цар Самуил, ул. Черно море, местност Лозята и местност Пътека тала, електрозахранени от ТП 5.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Изворник, с. Кракра.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Есеница, с. Калоян, с. Искър – ТП 4 , ТП 5 , ТП 7.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Староселец – клиентите, електрозахранени от МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Габърница – клиентите, електрозахранени от МТП 2.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

 

 

Днес от 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Крумово кв. Пясъчник с. Радево, с. Ботево, с. Ново Ботево и прилежащите им промишлени зони. Помпена станция Долапкулак на територията на община Добрич.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – Южна промишлена зона – ТП Фабрика, ТП Геобаза, ТП 4 и МТП 5 ЗСК.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – ул. Стефан Шиков, ул. Теменуга и ул. Христо Илиев Коев, електрозахранени от ТП ПС Ерека и МТП 41 Провадия.

От 09:00 ч. до 16:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр Варна - карето, заключено между бул. Чаталджа, ул. Любен Каравелов, ул. Найден Геров и бул. Осми Приморски полк, електрозахранени от ТП 474 и ТП 83.

Днес от 08:30 ч. до 15:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Дюлино.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна част от кв. Виница, електрозахранена от ТП 1923.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на м-ст Акчелар, м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Голяма могила, м-ст Горна трака, м-ст Руските окопи, м-ст Коджа тепе, м-ст Свети Никола.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – Северна промишлена зона, вилна зона Шашкъните, кв. Север – бл. 9, бл. 5, бл. 6, бл. 4, бл. 7, бл. 8, ул. Рашко Блъсков.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Провадия.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Изворско и прилежащите им промишлени зони.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Любен Каравелово, с. Водица, с. Засмяно и с. Зорница.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Девня - бул. Съединение бл.8, бл.9, бензиностанция ЛУКОЙЛ, ЕКОНТ Девня, електрозахранени от ТП 18.