Казанлъшката тракийска гробница и могилите в Долината на тракийските царе край Казанлък са едни от първите обекти, включени в "Атлас на недвижимите културни ценности в България", предаде репортер на "Фокус". Той е достъпен на интернет страницата на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Действащата му бета версия е на сайта на НИНКН и обхваща всички обекти от списъка на световното културно наследство и от регистъра на археологическите резервати, както и между 10 и 15% от паметниците на културата, за които са определени граници и предписания за опазване според изискванията на Закона за културното наследство. Те са отбелязани с плътни червени точки.

В базата данни са въведени и част от останалите обекти, но само с техните координати и информация за статуса им. С червен контур са точките, в които се намират обекти от недвижимото културно наследство.

Дигиталната карта е създадена от екип на Националния институт за недвижимо културно наследство и през следващите месеци ще продължи допълването ѝ с единични и групови обекти и територии. Тя е един от ефективните инструменти за широк достъп до информация,проследяване на тенденции и опазване на недвижимото културно наследство, от който могат да се възползват гражданите, местната и централната власт.