Стартира един важен етап от преобразяването на една от емблематичните сгради във Варна, видя репортер на Varna24.bg.

Работници вече окачват декоративните платна по задната фасада на Филиала на театъра.

Припомняме, че миналата година бе дадено началото на основния ремонт и реконструкция на сцена "Филиал“ на Варненския драматичен театър “Стоян Бъчваров". Строително-монтажните дейности са по проекта "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“. Финансирането е осигурено от ОП "Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 6 825 503, 85 лв. Бенефициент е Община Варна.

Целта е филиалът да разполага с обновени и комфортни за зрителите и артистите сцена, камерна зала, репетиционни и др. Сградата ще продължи да бъде използвана като втора сцена, на която ще преобладават театралните постановки.

С европейските средства ще бъде подменена механизацията на оркестрината и сцената, ще бъдат обособени две репетиционни зали, едната от които за балет. Изцяло ще се промени интериорът на балкона, главното фоайе, камерната и репетиционните зали, на клуба на актьора. Проектът предвижда още дейности по подмяна на ВиК и ел. инсталациите, осигуряване на необходимото осветление и озвучаване, изграждане на климатична и вентилационни инсталации, подобряване достъпа за хора с увреждания.