Обезопасен е района на Крайбрежната алея във Варна, където в четвъртък сутринта падна голямо дърво, след активизиране на срутищни процеси.

Сложена е ограда, така че да пречи на любопитните да отиват до корените на дървото. Към момента самото то не може да бъде премахнато, тъй като служи като спирачка за продължаващи ерозионни процеси.

Ограничено е движението на моторни превозни средства, с изключение на колите на полицията, Бърза помощ и пожарната. Ограничителната мярка ще остане до извършване на брегоукрепителни дейности.

Ерозията на брега, която продължава от години, и лошите метеорологични условия пред последните седмици, са са причината в четвъртък да пропадне част от асфалтовата настилка на алеята в непосредствена близост до Рибарския плаж.

Предписанията за извършването на конкретни брегоукрепителни мероприятия  са в компетентността на Геозащита, която ще изготви цялостен проект. След като бъде готов и изпратен до Областна администрация – Варна, предстои проектът да бъде отправен до Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Оттам могат да дойдат и средствата за изграждане на ново брегоукрепително съоръжение.