Шест фирми са ангажирани с пролетното косене на зелените площи във Варна. Две фирми работят в най-големия варненския район "Приморски“ като едната от тях обслужва и район "Вл. Варненчик“. Две фирми извършват дейностите по косене в централния район "Одесос“ и по една фирма в районите "Младост“ и "Аспарухово“.

Тревните площи във всички райони са 4353 дка. Те включват градски градинки, междублокови пространства и зелени площи в разделителните ивици на булевардите и централните улици.

Дейностите по косене се възлагат от районните кметства. Метеорологичната обстановка може да наложи евентуални промени в графика.

Разписанието е както следва:

Район "Одесос“ – тревни площи за косене: 301 дка

Изкосени са зелените площи в разделителната ивица на бул. "Сливница“, бул. "Мария Луиза“ и бул. "Вл. Варненчик“, градинката пред Археологическия музей, градинката до Окръжен съд и пл. "Независимост“.

Предстоят да бъдат изкосени градинките до Икономическия техникум, Градската художествена галерия, Катедралния храм, Ботевата градинка, храм "Св. Николай Чудотворец“, Кукления театър.

През месец май фирмата ще извърши втора коситба.

Изкосени са тревните площи в разделителната ивица на бул. "Мария Луиза“, бул. "Осми Приморски полк“, бул. "Сливница“, бул. "Вл. Варненчик“, бул. "Цар Освободител“,  бул. "Хр. Ботев“, ул. "Антим І“, ул. "Козлодуй“, ул. "Ал. Дякович“. Коситбата е извършена и в комплекс "Батак“, градинката до Понеделничния пазар и Адвокатската градинка.

До края на месец април по график ще бъдат изкосени – градинките до ЖП гарата, църквата "Св. Петка“, лятно кино Тракия“, зимно кино "Тракия“, храма "Св. Прокопий Варненски“, до Дома на архитекта, пл. Лаврентий“ и пл. "Екзарх Йосиф“. Ще се работи в разделителната ивица на бул. “Съборни“, бул. “Приморски“, бул. “Васил Левски“, ул. "Михаил Колони“, ул. “Г. С. Бенковски“ и ул. “Девня“, включително елипсата.

През месец май ще бъдат изкосени останалите тревни площи по микрорайони.

Район "Приморски“ – тревни площи за косене: 1204 дка

Косене на бул. "Княз Борис I" и бул. "Цар Освободител“ – приключило

Косене на бул. "В. Левски“ и бул. "Осми Приморски полк“ и кръстовище между двата булеварда и обръщачи сп. "Почивка“ - в периода до 12.04.2024 г.

Косене на бул. "Чаталджа“ и бул. "Ген. Колев“ и 6 п.р. - в периода от 15.04.2024 г. – 19.04.2024 г.

Косене на 20 п.р., 18 п.р. и 2 п.р.-  в периода от 22.04.2024 г. – 26.04.2024 г.

Косене на 19 п.р. и 17 п.р. - в периода от 29.04.2024 г. – 10.05.2024 г.

Косене на 25 п.р. и 26 п.р. и кв. "Изгрев“  - 13.05.2024 г. – 17.05.2024 г.

Косене на 24 п.р. и 20 п.р. – 20.05.2024 г.- 23.05.2024 г.

Косене на 23 п.р., 5 п.р., кв. "Победа“, бул. "Хр. Смирненски“, площи пред Терапия – 27.05.2024 г. – 31.05.2024 г.

Косене на бул. "Княз Борис I" от бившето Пикадили парк до Горчива чешма (табела Варна) – приключило

Косене на бул. "Княз Борис“ от Горчива чешма до резиденция "Евксиноград“ и бул. "Осми Приморски полк“ от кръстовище с бул. "В. Левски“ до камери и обръщачи - в периода до 12.04.2024 г.

Косене на площи в к.к. Св. Св. Константин и Елена и ул. "30-та“ - в периода от 15.04.2024 г. – 19.04.2024 г.

Косене на кв. "Бриз“ и започваме коситба на кв. "Виница“ -  в периода от 22.04.2024 г. – 26.04.2024 г.

Косене на кв. "Виница“ - в периода от 29.04.2024 г. – 30.04.2024 г.

Косене на "2-ра“, "8-ма“ улици, път Варна – к.к. Златни пясъци от резиденция "Евксиноград“ до Дървения мост - 02.05.2024 г. – 10.05.2024 г.

Косене на път Варна – к.к. Зл. пясъци (Е87) от  Дървения мост      до "Т-образно“ кръстовище –  – 13.05.2024 г.- 17.05.2024 г.

Път от "Т“ образно кръстовище до светофари к.к. Златни пясъци, път от свтофари до к.к. "Ривиера“, път от светофари до спирка "Панорама“, път от Дървения мост до спирка "Журналист“ – 20.05.2024г. – 23.05.2024г.

Път от разклона за вилна зона "Ален мак“ до Свободен университет, път от Дървения мост по ул. "Г. Урумов“ до Свободен университет“, път от хотел "Вежен“ по ул. "Д. Лозорав“ и ул. "Ат. Иширков“ – 27.05.2024г. – 31.05.2024г.

Косене на бул. "Княз Борис I"– приключило

Косене на площад "Съединение“ - до 12.04.2024 г.

Косене на площи в градинка "Ген. Гурко“ - в периода от 15.04.2024 г. – 19.04.2024 г.

Район "Младост“ - тревни площи за косене: 1339 дка

Изкосени са парк "Младост“, парк "Елин Пелин“, парк "Св. Иван Рилски“, разделителната ивица на бул. "Вл. Варненчик“, бул. "Христо Смирненски“ и в ж.к. "Трошево“

Тази седмица дейностите по косене се извършват в зелените площи в ж.к. “Младост“ I м.р. и разделителната ивица на бул. "Сливница“.

Предстои косене в зелените ивици на  бул. "Република“. бул. "Янош Хуняди“, бул. "Цар Освободител“, бул. "Трети март“, бул. "Васил Левски“ и ул. "Девня“.

До края на месец април ще бъдат изкосени ж.к. "Трошево“, ж.к. "Младост“ I м.р., ж.к. "Възраждане“ I м.р. и ж.к. "Възраждане“ IV м.р.

През месец май следват: ж.к. "Младост“ II м.р., жк. "Възраждане“ II м.р, ж.к. "Възраждане“ III м.р., 26 м.р. и ж.к. "Победа“, кв. "Св. Иван Рилски“, 16м.р. и ЗПЗ.

Първата коситба на целия район трябва да приключи в края на месец май.

Район "Владислав Варненчик“ - тревни площи за косене: 1037 дка

Фирма – "Никман канал сервиз“ ЕООД :

Окосени са зелените площи до бул. "Трети март“, бл. 1, бл. 2, бл. 4 и Районния парк

Тази седмица се косят бул. "Янош Хунияди“, бул. "Св. Елена“ (Параклис "Св. Мина, пазар "Владиславово“, бл. 19, бл. 18, Парк с Мемориал).

Предстои косенето на зелените площи около основните булеварди, улици и места с обществено значение: бул. "Константин и Фружин“ (прилежащите площи към него), НЧ "Славейков“, ДКЦ III, парк до бл. 407, парк над Втори микрорайон (до бивша "Борисова воденица“), парк бл. 209 и 210 и др.

Косенето на околоблоковите пространства ще започне с Втори микрорайон. Последователността на косене на останалите микрорайони (първи, трети и четвърти) ще е в зависимост от степента на израстване на тревата.

Първа коситба следва да приключи до края на месец май.

Район "Аспарухово" – тревни площи за косене: 472 дка

Фирма "Калея Трейд“ ЕООД:

Окосените зелени площи са около бул. "Народни будители" – 37 дка, ул. "Мара Тасева" – 6 дка, бул. "Първи май" – 5 дка, Паркова зона на ул. "Мара Тасева" – 5 дка, Канал море-езеро - 10 дка. Първа коситба е извършена и в пространствата около ул. "Св. Св. Кирил и Методий" – 10 дка и ул. "Моряшка" (от ул. "Нишава" до бул. "Първи май") - 4 дка.

В периода от до 14.04.2024 г. са предвидени за косене тревните площи до ул. "Инж. Каракулаков", междублокови пространства и детски площадки в кв. Аспарухово – 40 дка.

За периода от 15-21.04.2024 г. графикът предвижда косене в Аспарухов парк и Аспарухов вал, пътна връзка от плажна алея към бул. "Първи май", площадка за разходка на кучета.

За периода от 22-28.04.2024 г. – зелени площи в кв. "Галата“ – около детски площадки, център, около медицински пункт, около читалище, обръщач на автобус №17, спортен комплекс на ул. "Боровец", зелени площи по главни улици, панорамна площадка, път кв. "Аспарухово“ – кв. "Галата“.

За периода от 29.04.-05.05.2024 г. – тревни площи в ЖК "Дружба", Северен и Южен пътен възел.

Планиран край за първо косене – края на месец май.