Един известен лозунг от времето на соца се появи във Варна. Множество дървета в центъра на града бяха закичени с девиза: Хигиенизацията - враг на бактериологическата диверсия! Почиствай след кучето си.

Надписите са принтирани на лист А4, като за подложка е ползван лика на Тодор Живков.

И тъй като светът е оцелял защото се е смял (както е казал незабравимия Радой Ралин) то нека си припомним и други лозунги от социализЪма:

- Замърсеното тяло поддържа духа неспокоен. (Надпис в обществена баня)

- Въшката е най-опасен враг на Родината. Унищожавайте я.

- Мечката се мие, чисти в потоците сребристи.

Има ли за тебе пречка, да постъпваш като мечка. (От агитационен плакат за чистотата)

- Не слагай чужди тела в устата си!

- Събличай се бързо, и други чакат след теб! (Надпис в обществена баня)

- Планината е извор на прогресивни идеи.

- Обещаваме да намалим стойността на един човеколеглохраноден с 0.02 стотинки. (Обещание в почивна станция)

- Водачи, бъдете осторожни! Секунда невнимание, а после - цял живот мъртъв.

- Във всеки дом добитък (Плакат, издаден от "Наука и изкуство").