Видин май пак ще избира председател на Общинския съвет, предаде репортер на "Фокус“, след като днес стана известно, че съдът отхвърли като недопустима заведената жалба на председателят на ОбС-Видин Светослав Славчев. Тя е срещу  заповедта на областния управител, с която се връща за ново разглеждане избора на председател на видинския Общински съвет, обявявайки го за незаконосъобразен, за което "Фокус“ съобщи.

Видинският Административен съд, отхвърли като недопустима жалбата на избрания председател на ОбС-Видин Светослав Славчев. Решението на съда е публикувано на официалната страница на АС.

Съдът, "като взе предвид постъпилата жалба, обжалвания акт и приложената административна преписка, както и становищата на страните, определи, че оставя без разглеждане жалбата на Светослав Славчев против заповедта на областния управител като недопустима. Оставя без разглеждане и особеното искане на председателят на ОбС-Видин с което се иска "съдът да постанови спиране на изпълнението на оспорената заповед № РД 25-40/29.11.2023 г. на областен управител на област Видин, като недопустимо“.

Съдът прекрати производството по адм. дело № 251/2023 г. по описа на Административен съд Видин. Определението на АС подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните: жалбоподателя, областен управител на област Видин и кмет на община Видин.

Така на практика АС призна като законосъобразно издадената от областния управител заповед, с която връща за ново разглеждане от Общинския съвет Видин изборът на председател.