Във връзка с внедряването на нов софтуер, от "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград уведомяват потребители, че ще бъде преустановена работата на отдел "Продажби и инкасо“ за всички каси в дружеството от 01.03.2024 г. до 05.03.2024 г. (включително).

Потребителите ще могат да заплащат задълженията си на касите на EasyPay и Български пощи.

През този период ще бъдат приемани документи свързани с административно - технически услуги.