На 18 май 2024 г. (събота) гражданите  ще могат да предадат опасни отпадъци от домакинствата на мобилния пункт, който по график ще бъде в район "Витоша“. Адресът, на който ще бъде разположен е:

- ул. "Слънце“ № 2, пред районна администрация "Витоша“ от 10:00 ч. до 18:00 ч.

В Мобилния пункт може да се предадат следните видове опасни отпадъци генерирани от бита:

- Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, разтворители и разредители за бои, мастила, терпентин, лепила;

- Домакински препарати и химикали – перилни и почистващи препарати съдържащи опасни вещества, белина, дезинфектанти, препарати за растителна защита и борба с вредителите, киселини, основи, реактиви и др.

- Замърсени опаковки или опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества;

- Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност;

- Флуоресцентни тръби и термометри.