Във връзка с цялостната подмяна на техниката в звената "Български документи за самоличност“ в РУ Айтос, РУ Карнобат и РУ Сунгурларе  може да се очакват временни затруднения при административното обслужване на граждани при издаване на български лични документи в периода 26 февруари – 1 март.

Гражданите с постоянен адрес в област Бургас могат да подават заявления за български лични документи  за обикновена услуга (до 30 дни)  във всяко районно управление на МВР извън  Бургас, а в Бургас – в РУ 01 и РУ 05  Бургас. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

Заявления за издаване на лична карта и/или паспорт  за бърза или експресна услуга се подават само в РУ 01 Бургас.