Считано от 01.12.2023 г. – петък се възстановява обслужването на курсовете до сп. "Хлебозавода“, същите ще са обозначени с табели 13+32, съобщават от Градски транспорт-Варна. След спирка "Мир“ автобусите продължават по ул. "Мир“ до спирка "Хлебозавода“, по бул. "Христо Смирненски“ надясно, обслужват сп. "Военна болница“ и завършват курса на обръщача на бл. 22.

За делник в часове от ЖП гара както следва: 06:15, 07:20, 08:10, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:22, 18:05, 19:00, 20:00.

За празник от ЖП гара: 07:20, 08:40, 09:20, 10:40, 11:20, 12:20, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:40, 18:20, 20:00.

Курсовете на линия 13 остават без промени в настоящият си маршрут.