Бургаските пожарникари дадоха съвети за безопасност по време на жътвената кампания. Всяка година с  настъпването й служителите РДПБЗН-Бургас осъществяват дейности свързани с провеждане на инструктажи с арендатори, председатели на земеделски кооперации и механизаторни групи.

Акцентира се върху пълната забрана за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. 

Контролират изораването на изискващите се противопожарни ивици и поставянето на забранителни знаци. Провеждат се регулярни проверки на земеделската техника, която ще участва в жътвената кампания.

Спазвайте  следните правила:

Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!

Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, в района на площадките и складовете за зърно и фураж!

Не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях!

Не изхвърляйте незагасени цигари!

Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата!

Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!

Абсолютно е забранено паленето на стърнища!

Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!

При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност!

Не извършавайте ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви!

Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става сам- При пожар веднага съобщете на телефон 112, след което незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди или съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника!

Отговорност за НЕДОПУСКАНЕТО на пожари имат председателите на земеделски кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и кметовете на населените места!