Работна среща за очертаване на приоритети за подобряване на пътна безопасност и осигуряване на обществения ред на територията на община Нови пазар се проведе днес между ръководството на ОДМВР- Шумен и кмета на общината Георги Георгиев.

Заместник-директорът на полицията комисар Пламен Тодоров представи анализ на престъпността, динамиката и спецификата на престъпленията в региона. Отчетена беше тенденция на спад на престъпността и ръст на процента на разкриваемост на регистрираните престъпления. Кметът на община Нови пазар Георги Георгиев посочи, че сигурността на гражданите е важна както за общинската администрация, така и за служителите на реда.

Предстои изготвяне на генерален план за движение по пътищата, надяваме се да бъде приет през месец септември. Започнахме монтиране на нови пътни знаци след съгласуване с полицията, предвиждаме да намалим трафика на определени места с въвеждане на еднопосочен режим на движение по определени учили, допълни градоначалникът.

Отчетено беше добро взаимодействие между ръководството на РУ- Нови пазар и общината. Набелязани и обсъдени бяха мерки за надграждане и допълнително монтиране на камери за видеонаблюдение както в града, така и в малките населени места с директора на областната дирекция ст. комисар Георги Гендов.

Обсъдени бяха приоритетите за работа по превантивната дейност за противодействие на различните видове измами, пътната безопасност и превенцията на правонарушенията в населените места на територията на общината.