Община Варна организира кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Провеждането й е в изпълнение на ангажиментите по Закона за управление на отпадъците.

Кампанията ще се проведе в четири поредни дни – от 26 юни 2024 г. до 29 юни 2024 г. на територията на всички райони на общината. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени както следва:

- Район "Приморски“ - 26.06.2024 г. (сряда), от 09:00 ч. до 12:45 ч. - пазар "Чаталджа“, паркинга на ул. "Цар Асен“ от 13:45 ч. до 17:30 ч. - кв. "Виница“;

- Район "Аспарухово“ - 27.06.2024 г. (четвъртък), от 09:00 ч. до 12:45 ч. - пазара на ул. "Моряшка“;

- Район "Одесос“ - 27.06.2024 г. (четвъртък), от 13:45 ч. до 17:30 ч. - площад "Лаврентий“ и ул. "Коста Тюлев“;

- Район "Младост“, 28.06.2024 г. (петък), от 09:00 ч. до 12:45 ч. - паркинга до газостанцията на ул. "Вяра“, срещу бл. 138;

- Район "Владислав Варненчик“ - 28.06.2024 г. (петък), от 13:45 ч. до 17:30 ч. - паркинга до "Супермаркет 5“, срещу бл.302;

- Сградата на Община Варна - 29.06.2024 г. (събота), от 09:00 ч. до 16:30 ч. - до бариерата в близост до бул. "Осми Приморски полк“.

От дирекция "Екология и опазване на околната среда“ напомнят на гражданите, че могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

- Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

- Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

- Мастила и замърсени опаковки;

- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);

- Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).