Важно е да гледаме на отпадъците като суровина, която може да оползотворяваме ефективно, посочи столичният кмет Васил Терзиев на форум, организиран от move.bg, съобщиха от Столична община.

"Зелените политики са приоритет на нашето управление", каза още той.

Васил Терзиев участва във форум "Мисия Зелена София: Подготвени за бъдещето“ организиран в Деня на Земята. Той посочи, че Столична община работи по отношение на зелените политиките в две направления. 

"Първото е поддържането на зеленината в града, на парковете, градините, опазването на водите, горите, което рефлектира върху качеството на живот на всички софиянци.

Другото направление е развитие на всички ключови системи и реформите, които е необходимо да се направят в тях", каза Терзиев и посочи, че се работи за надграждане на добрите политики, които е имало като "зелени острови“ в системата по сметосъбиране, но и трябва да се решават дефицити, които са заварени. 

Той даде пример със Завода за отпадъци на София. По думите на столичния кмет в Завода за отпадъци се налага да се правят доста промени по цялата верига, за да се премине към по-качествено оползотворяване на отпадъците.

"Една от големите теми е да започнем да гледаме като общество и икономика на отпадъка като суровина, която може да оползотворяваме ефективно. Важна част от тази система е да се реализира последната трета фаза от Интегрираната система за отпадъци – завода за РДФ, но в по-различен вариант от първоначално предвидения", посочи също кметът Терзиев. 

По думите му "Заводът вместо да генерира топлина, да генерира електричество или газ. 

"С този компонент няма да се налага да се плащат десетки милиони за изгарянето на софийския РДФ", коментира също кметът на столицата.

Той добави: "Друга голяма приоритетна тема е да се намали депонирането. Това ще удължи с години запълването на депото. Всеки процент, с който подобряваме рециклирането на отпадъците, е ценен. С въвеждането на регламента "замърсителят плаща“, който трябва да се реализира от следващата година, както и развитието на системата от "зелени острови“ и други политики, ще започнем да постигаме по-добри цели за рециклиране. В Европейския съюз има строги регламенти какво трябва да постигнем до 2030 г. и това е над 20% рециклиран боклук, – обясни кметът на София и допълни, че – в момента този процент 2,8. Ще се стремим тази година да стигнем до 6 – 7%", добави Терзиев.

"Енергийната система на града е друг важен приоритет" сподели Васил Терзиев. Той подчерта, че е нужно да се оползотворяват ресурсите като минералните води, за да могат те да се използват като алтернативен източник на енергия.

Васил Терзиев каза, че "важно е също и преосмислянето на ролята на "Топлофикация“ в цялостната енергийна система на града. Дружеството трябва да се модернизира. 

"Това е огромен проект, който изисква решение както на ниво администрация, така и в Столичен общински съвет. Целта е да се оздрави губещото Дружество и да преминем към алтернативни източници на отопление. Вярвам, че Дружеството може да се оздрави – да е добре управлявано и да се преосмислят някои аспекти от неговата инфраструктура. Въпросът е да покажем дали има политическа воля добрите идеи да бъдат реализирани", уточни Васил Терзиев.

Той увери, че в лицето на администрацията има съмишленик за всички добри идеи за София.

"Зелените политики не са лукс, те могат да бъдат печеливши, стига ние да подходим креативно. Важното е да имат бизнес логика. Заедно местната власт, бизнесът и НПО секторът можем да работим и това да промени и икономиката на града, и околната среда", каза също Терзиев.

Модераторът на форума Саша Безуханова предложи да бъде създаден тематичен фокус Зелени иновации в рамките на Софийската агенция за инвестиции.

"Форумът представя докладът “Мисия Зелена България", който е създаден и изработен по време на срещи с експерти от различен профил и са обобщени идеите и препоръките, които са за столицата, но са приложими и за останалите общини в България", посочи тя.