Над 221 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в саниране и мерки за енергийна ефективност на административни сгради в страната. Част от парите ще бъдат инвестирани във Варненска област, съобщиха от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН).

Средства ще се вложат по проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на Район "Владислав Варненчик“ – гр. Варна".

Одобрен за финансиране е и проекта “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на РПУ Провадия".

С пари по Плана ще бъде извършен основен ремонт за енергийно обновяване сградата на Община Вълчи дол.

Средства ще бъдат инвестирани и във въвеждане на мерки за енергийна ефективност (енергийно обновяване) на административната сграда на Община Аксаково с адрес: гр. Аксаково, ул. "Георги Петлешев“ №58б.

По проекта пари ще бъдат вложени и в устойчиво енергийно обновяване на административни сгради в Община Аврен.

Инвестицията е от Националния план за възстановяване и устойчивост и е насочена към обекти на държавните и общински администрации, Районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението", Районни управления към Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването и др. Средствата се осигуряват от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което е Структура за наблюдение и докладване по инвестиция "Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. 

След извършена проверка и оценка на проектите  МРРБ публикува одобрените и отхвърлените предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата  BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ в частта административни сгради.  

Одобрени са проекти за саниране на административни сгради на 79 общини. Те са Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Варна, Град Добрич, Шумен, Габрово, Ямбол, Кърджали, Казанлък, Гоце Делчев, Разград, Горна Оряховица, Петрич, Сандански, Карнобат, Димитровград, Кюстендил, Харманли, Созопол, Кресна, Чипровци, Елена, Велики Преслав, Мадан, Батак, Бяла Слатина, Тервел, Баните, Якимово, Попово, Кнежа, Елин Пелин, Тополовград, Мизия, Вълчи Дол, Аксаково, Никола Козлево, Исперих, Антоново, Бобов дол, Аврен, Ракитово, Етрополе, Белица, Царево, Белене, Якоруда, Момчилград, Ардино, Костинброд, Оряхово, Джебел, Камено, Приморско, Сливница, Брусарци, Своге, Гулянци, Съединение, Септември, Котел, Пордим, Сопот, Каспичан, Крумовград, Джебел, Симитли, Струмяни, Болярово, Априлци, Опака, Твърдица, Малко Търново, Смядово, Козлодуй, Район Слатина – Столична община.  Част от общинските администрации са защитили ремонта на повече от една сграда, включително и на кметства в селата. 

Мярката цели след ремонтите сградите да постигнат клас на енергопотребление минимум клас "В“ и да спестяват минимум 30% от първична енергия.

Сред допустимите дейности по проектите са текущ ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди и др.