Постоянно сме нащрек да не изтървем автобуса. Като сурикати в саваната се озъртаме, оплакаха се варненци и онагледяват сигнала си със снимка от централната варненска спирка "Академията“, научи "Фокус".

От фотоса е видно, че на информационната система пише пристигането на два автобуса – единия с номер 14 след 6 минути, а другия – 409 – след 4 минути. След светофара обаче се вижда автобус, който е с номер 9. Той не фигурира на таблото.

Нужно е постоянна работа по системата на "Градски транспорт“. Не може в 21 век да сме като във времената на Андрешко. В чужбина освен визуална информация има и звуково предупреждение за идващ автобус. В България винаги всичко е много изостанало в сравнение с цивилизования свят, жалват се варненци и питат: До кога ще е така?