От 27 май до 31 май 2024 г. на стадион "Локомотив“ във Варна ще се проведе  Републикански преглед по пожароприложен спорт – Варна 2024 г. за мъже, жени, юноши и девойки.

Прегледът е организиран от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. Участие ще вземат пожарникари, спасители и членове на спортните клубове по пожароприложен спорт от цялата страна.

Прегледът ще се проведе  в следните две състезателни дисциплини:

1. "Изкачване с щурмова стълба "

2. "100-метрова пътека с препятствия“

3. "Пожарна щафета 4x100 м с препятствия“

4. "Бойно разгръщане от мотопомпа“

Целите на Републиканския турнир са:

· повишаване професионалната подготовка на служителите от структурните звена на ГДПБЗН – МВР;

· подобряване на личните спортни резултати на практикуващите пожароприложен спорт;

·  развитие и популяризиране на пожароприложния спорт и пожарникарската професия сред населението;

· Създаване на условия и възможности за приобщаване на млади хора към организирано практикуване на пожароприложен спорт за подобряване на здравето и физическата им дееспособност;

Официалното откриване на турнира ще се състои на 28.05.2024 г. от 10.30 ч. на стадион "Локомотив“.