Във Варна бе представена новосъздадена дигитална платформа за работа по Програмата за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от V – VII клас. Тя е разработена специално за комуникация с младото поколение. Ще осигурява бърз достъп до информация, както на педагогическите специалисти и учениците, така и на родителите.

Платформата бе презентирана по време на дискусионна среща, на която бяха обсъдени резултатите от прилагането на общинската Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от V – VII клас. Тя се изпълнява от общинска дирекция "Превенции“, в партньорство с Шуменския университет "Епископ Константин Преславски“, а началото й е поставено през учебната 2017-2018 година. До момента в дейностите по превенция на употребата на наркотици са включени 20 350 ученици от трите възрастови категории.

Инициативата е част от събитията, организирани от Община Варна по повод Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици - 26 юни. В начинанието участват и експерти от Общинския съвет по наркотичните вещества – Варна, директори на училища, психолози, педагози, учители. Усилията на участниците в инициативата вече 7 години са насочени към превенция, правилна информираност и постигане здравословен и безопасен начин на живот сред младите.