Парите за заплатите в градския транспорт зависят от правителството и парламента. Това заяви Ваня Григорова, общински съветник от групата на Местна коалиция "БСП за България". Тя коментира това, след проведеното заседание на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност, на която е член. На него беше обсъден бюджетът за градски транспорт - Икономическата рамка на обществения транспорт в София за 2024 година, в който се очакваше да бъдат заложени средствата за увеличение на заплатите на заетите в обществения превоз. Според вносителите, въпреки записания дефицит от близо 16 млн. лв. рамката е балансирана, тъй като се очаква правителството да отпусне необходимите допълнителни средства. Председателят на комисията Иван Таков настоя заместник-кметът по финанси и здравеопазване да гарантира, че този бюджет ще бъде осигурен от Столична община, в случай че Народното събрание не гласува охраната на метрото да бъде поета от държавата и по този начин да се освободят средства за ръст на възнагражденията.

Ваня Григорова обърна внимание, че успоредното разглеждане на сборния бюджет на СО и икономическата рамка е добра практика, но все още общинските съветници не разполагат с пълната картина. "Необяснимо е защо в рамката не са разписани разходите на дружествата по отделни пера като заплати, горива, материали, резервни части, каза тя. - Орязването на тази информация поражда опасения, че средствата за трудови възнаграждения не обезпечават заплатите за позиции, които към момента са вакантни. Съществува и риск да са орязани средства за амортизации, което няма да позволи на дружествата да обезпечат закупуването на превозен състав например".

Поради нарасналото през последната седмица напрежение между работещите в "Метрополитен" ЕАД на заседанието на комисията беше изслушан изпълнителният директор на дружеството проф. Братоев, който даде информация за хода на преговорите със синдикалните организации за разпределението на средствата за увеличение на трудовите възнаграждения. Ваня Григорова представи пред комисията данни за различните основни заплати в рамките на една длъжност, които стигат почти до 1000 лв. при машинистите. Представените графики разкриха как ще се задълбочат разликите при увеличение на заплатите с по 15% за всички заети и как ще се сближат те, ако увеличението при най-ниските възнаграждения е по-интензивно.

"Решение на Комисията за защита от дискриминация от 2019 г. по жалба на 55 служители срещу техния работодател осъжда практиката да се определят различни основни възнаграждения за една и съща длъжност, припомни Ваня Григорова. - В същия документ е цитирано и решение на Върховен административен съд от 2012 г., който отново обявява тази практика за незаконна. Смятам, че Столичният общински съвет следва да вземе решение, с което да даде определен хоризонт за нулиране на тези разлики в рамките на следващите 4-5 увеличения, за да не рискуваме общинско дружество и ние като принципал да бъдем съдени за незаконни, дискриминационни практики".

Председателят на Федерация на транспортните работници към КТ "Подкрепа" Иван Кирилов описа преговорите, водени до момента, като подкрепи настояванията за по-справедливо разпределение на средствата за заплати. Според него, през последните две седмици са разгледани няколко варианта за уравновесяване на основните възнаграждения, като декларира готовност преговорите да продължат и в следващите дни, но настоя СОС да се намеси, в случай че консенсус не бъде постигнат. Той заяви, че е недопустимо да няма повече увеличения на заплатите в "Метрополитен" ЕАД, още повече че второ такова следва да има за всички транспортни дружества още през настоящата година. Тази негова реакция беше в отговор на твърдението на заместник-председателя на комисията Андрей Зографски, който подчерта, че тези средства ще бъдат осигурени трудно и вероятно допълнителни пари за увеличения няма да има, поради което трябва да се използват максимално ефективно за сближаване на заплатите.

"Ще продължаваме да следим дали ще бъдат осигурени всички необходими средства за функциониране на градския транспорт и увеличение на заплатите в транспортните дружества както през икономическата рамка, така и през сборния бюджет на Столична община. Следващата седмица предстои второ обсъждане на рамката в комисия и гласуване на сесия в СОС. Ако до края на настоящата седмица синдикалните организации в "Метрополитен" ЕАД не постигнат съгласие за разпределението на средствата, така че да се редуцират значително разликите в рамките на една и съща професия, като общински съветници ще трябва да се намесим и да гарантираме, че в определен срок тази диференциация ще се нулира. Общинските дружества и предприятия трябва и ще са пример за всички останали работодатели", заяви Ваня Григорова.