Днес в район "Люлин“ в София се поставят стикер-предписание за доброволно преместване на излезли от употреба моторни превозни средства, предава Sofia24.bg.

Изоставените коли са на общински терени, които следва да бъдат прибрани от собствениците им в гратисния срок от три месеца или да ги предадат за рециклиране.

В последните няколко дни се стикираха коли и в районите " Красно село“, "Илинден“, а в "Изгрев“ и "Илинден“ се репатрираха на площадки за разкомплектоване.