Кметът на община Борино, Мустафа Караахмед подписа с Министъра на регионалното развитие, Коритарова последното споразумение за финансиране на обект:  Подмяна на етернитови тръби АС Ф110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Буйново, община Борино, област Смолян с тръби РЕ-HD Ф-110, съобщиха от общината.

Останалите подписани споразумения са:

- “Реконструкция на общински път SML 1032 от път SML 1031- Тешел-Буйново до с. Ягодина от км 0+000 до км 2+240 община Борино, област Смолян

- Реконструкция на напорен водопровод от ПС “Караджа дере“ до ОШ1 от външния водопровод за с. Борино, област Смолян

- Изграждане на парково пространство от о.т.139 до о.т.160 по плана на с. Борино, община Борино

Подписаните споразумения са за 6 000 000 лв.