В Детски отдел на Регионалната библиотека "Николай Вранчев“ – Смолян стартира второто ателие от библиотечната инициатива "Децата, лятото и библиотеката" на тема "Здрави и информирани".

Лекторите са специалисти от Регионална здравна инспекция – Смолян и ще представят на децата темите: "Здравословно хранене", "Хигиена и хигиенни навици", "Орална хигиена", Моят дом, моята крепост – електроуреди и безопасното им използване", "Енергийни напитки и вредата от тяхната консумация", "В капана на зависимостите – алкохол и цигари".

От своя страна библиотечни специалисти ще дискутират с участниците как безопасно да се сърфира в интернет, как да се предпазват от вредните излъчвания на компютрите и телефоните, какво е истинско приятелство и какви човешки ценности притежаваме.

В първия ден от заниманията здравен инспектор Ирина Мачокова представи темата "Здравословно хранене" чрез занимателни и състезателни игри с табла, в които децата активно участваха и се надпреварваха да покажат знанията си. За награда участниците получиха магнити с картина на хранителната пирамида, която децата да поставят на видно място в дома си, за да напомня, че най-важните храни са основата на здравословния начин на живот. На вниманието на децата бе изложена витрина с книги по темата.