Община Златоград се възползва от възможността към държавния бюджет, за да получи финансиране, което да бъде осигурено за ключови обекти. Общата им стойност е 15 млн. лв., съобщи за "Фокус“ кметът, Мирослав Янчев. Вече са подписани и 7 договора, които са приблизително за около 9 млн. лв. Предстои само да подпишем споразумение за оползотворяването на минералната вода в Ерма река. Радващото е, че в тези обекти влизат освен улици и благоустрояване на централната част на Златоград, което за един туристически град, който има амбицията да се развива в тази посока, е ключово“, поясни Янчев.

Той отбеляза, че ще се извърши доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на Златоград, който ще захранва и село Старцево. "Подмяната на тръбата е от значение не само за здравето на жителите, но и да гарантира нормалното и ритмично водоподаване в тези две населени места, в които живеят около 9000 души“, посочи кметът на Златоград.

Градоначалникът допълни, че ще започне и изграждането на кооперативен пазар и парк, на мястото на сегашния пазар. "Това са два обекта, за които имаше много емоции, особено за кооперативния пазар. В началото, преде една година, аз поисках да се вземе кредит, за да го изпълним, защото отдавам голямо значение на този обект. Той ще разкрие възможности за малките земеделски производители, които са важни за нас управляващите. Тегленето на кредит не се гласува от Общински съвет. След това се проведе референдум, който не беше успешен, но въпреки всичко ние кандидатствахме по линия на държавния бюджет и за наша радост вече е подписано споразумение между община Златоград и МРРБ. Надявам се всичко да върви в посока да го изградим. Защото пазарът и паркът, които са по-емоционално възприети от опозицията, са гласувани през годините да се изградят. Гласувано е дори да се проектира с определена сума. Това не са обекти, които са прищявка на един кмет и екипа му, а плод на много действия и решения, взети в Общински съвет“, обясни кметът Янчев.

Започва и благоустрояването на ключови улици в Златоград. "Защо не в селата, а в Златоград? Когато трябваше да кандидатстваме, имахме много къси срокове за проектирането. Оказа се, че в нито едно населено място в общината няма улица, която е с изчистено регулационно положение. Затова минахме на варианти да благоустрояваме улици, за които е изключително необходимо да се подобрят асфалтовите настилки и тротоарите, но те трябва да са в изрядна регулация. Неслучайно в бюджет 2024 г. предложих изцяло средствата от инвестиционната програма на община Златоград, които са с целеви характер да отидат изцяло извън Златоград, за да се търси баланс между жителите в общината“, допълни кметът.

Мирослав Янчев каза още, че екипа си продължават да работят последователно, предвидимо и в интерес на гражданите и бизнеса, като се стремят да балансират интересите на жителите на всички населени места в Община Златоград.