На 27 юни /четвъртък/ от 18.00 часа, Община Стара Загора кани всички заинтересовани лица - председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради, медии и др., на разяснителна среща относно Предоставяне на средства чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, с финансиране по линия на безвъзмездна финансова помощ по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027.

Срещата ще се състои в зала "П. Р. Славейков“ на Общинска администрация.