На 18, 19 и 20 април 2024 г. в град Смолян ще се проведе Регионален форум за Южен централен регион по Национална програма "Иновации в действие“ на тема "Иновативни днес – успешни утре“, организиран от Регионалното управление на образованието – Смолян и ПГИ "Карл Маркс“.

Събитието ще се реализира в изпълнение на Национална програма на Министерството на образованието и науката "Иновации в действие“ , Модул 2: "Форуми за иновации в образованието“ и Модул 1 "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Основна цел на форума е създаването на професионални учещи се тематични общности между иновативните училищата в Южен централен регион, в които се споделят добри иновативни образователни практики, генерират се нови идеи и продукти. Темата на форума е свързана с креативност и култура за иновации.

Участници във форума ще бъдат педагогически специалисти, експерти, ученици, представители на висши училища и научни институти, общественици, родители и др.

Училищата заявили участие са 32 от областите: Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик и София с над 150 учители и директори, експерти от МОН и РУО, представители на висши учебни заведения и институти. Предвижда се в дейностите на форума да се включат над 90 ученици от училища в Южен централен регион.

В първия ден -18.04.2024 г. ще се проведе "Панорама на иновативни практики в образованието“ за Южен централен регион. Ще бъдат представени иновациите на 15 училища от областите Пловдив, Пазарджик, Хасково Кърджали и Смолян. Участие ще вземат представители на ДИПКУ – Стара Загора с лекция на тема: "Социално-емоционалната интелигентност и дигиталните технологии в квалификацията на учителите“.

Във втория ден на форума, дейностите ще се проведат в училището домакин –ПГИ "Карл Маркс“ –гр. Смолян. Предвидени са следните дейности:

- Състезание " Познай чая“ с три отделни игри. Първата игра се нарича: "Познай билката“- учениците от партниращите училища ще работят в екипи в които ще разпознават билки; Втората игра "Чаен дегустатор“ –в нея учениците ще разпознават видове чай, чрез дегустация;,. Третата игра "Еко експедиция“ – чрез загадки, свързани с билки ще достигат до определено място в лабиринт. Победител е участникът пръв достигнал до надписа FINISH.

- Иновационен лагер – в две части. Учениците ще генерират иновативни бизнес идеи. В тях ще вземат участие и родители, като ментори;

- Творчески работилници – споделяне на педагогически практики за учене чрез правене и преживяване. Предвидени са четири иновационни работилници за изработване изделия от еко-материали, за производство на екологични продукти, за създаване на роботи и за запознаване с родопския фолклор.

- Кръгла маса с обратна връзка – предвижда се обсъждане на споделените иновативни практики, както и осъществяване на обратна връзка чрез анкета.

- Посещение на Звезден спектакъл в Планетариум – гр. Смолян.

В третия ден на форума е предвиден културен обмен с посещение на културни обекти и забележителности на гр. Смолян.