Община Рила реализира проект по фонд "Социална закрила“, съобщиха за "Фокус“ от администрацията. Проектът е с цел закупуване на нов пътнически автомобил за предоставяне на социални услуги на територията на град Рила и съставните към общината села.

Проектът е на стойност 45 00 лева, а целта е повишаване на възможностите за водене на независим начин на живот за потребителите на социални услуги наравно с останалите хора, в условия на достъпна среда и улесняване включването в общността.

Освен това се гарантира достъпът до ефективна социална подкрепа и подходящ жизнен стандарт, осигуряване на достъпност и мобилност, с оглед възможността хората с увреждания да се възползват пълноценно от всички свои права и основни свободи. Способства за осигуряването на участието им в гражданската, политическата, икономическата, социалната и културната област на обществения живот.

В резултат от изпълнение на проекта се очаква осигуряване на адекватна подкрепа за живот в общността, създаване на възможности за повишаване на личностно развитие на хората, включени в социалните услуги.