Сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР-Разград ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание на 09 юни 2024г., съобщи Областната дирекция на МВР.    

В седмицата преди 09.06.2024г., когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или  личен/зелен паспорт ), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

В сектор "Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Разград е създадена следната организация за работа:

- В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

- При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 07.06.2024г., по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоворение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в сектор "Български документи за самоличност“  при ОДМВР-Разград или съответното звено на сектор "БДС“ при Районно управление за дните от 04.06.2024г. до 08.06.2024 г. от 08.30ч. до 17.00ч. и на 09.06.2024г. от 08.30ч. до 19.00ч.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР или ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

     

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.