Апелативен съд – Пловдив измени присъда на Окръжен съд – Стара Загора спрямо подсъдимия Владимир Василев като увеличи наложеното му наказание лишаване от свобода от 13 на 15 години.

С присъда на Окръжен съд - Стара Загора подсъдимият е признат за виновен в това, че на 24.03.2021 г. в гр. Стара Загора, в офис на собствената му фирма за бързи кредити, умишлено умъртвил Станимир Иванов – Стамбето, като го застрелял със законно притежаван пистолет.

Съдът е присъдил общо 240 000 лева на близките на пострадалия за обезщетение за нанесените им неимуществени вреди от престъплението.

Срещу присъдата в Пловдивския апелативен съд са постъпили протест от Окръжна прокуратура – Стара Загора, жалби от частните обвинители и от защитниците на подсъдимия.

Тезата на защитата е, че подсъдимият е действал правомерно и невиновно при условията на неизбежна отбрана, за да се защити от нападението на Стамбето, което не е могъл да преодолее по друг начин, освен чрез използване на огнестрелното оръжие, което е имал в този момент.

Въззивната инстанция, предвид на доказателствата по делото, не установява нови факти, различни от възприетите от състава на окръжния съд. По делото е изяснена по категоричен начин фактическата обстановка, в която липсват доказателства, че подсъдимият е осъществил престъплението при условията на неизбежна обрана.

Решението на Апелативен съд – Пловдив подлежи на обжалване и протест пред ВКС.