"Центърът за социална рехабилитация и интеграция“ към Асоциация "Деметра“, гр. Пловдив стартира 16-дневна кампания "Не на насилието във всичките му форми“, като представя програмата си "Заедно за свят без насилие“ в различни училища в град Пловдив, съобщи за "Фокус" управителят на центъра Иван Иванов. 

Целта на кампанията, която организира центърът е да се идентифицира проблема с насилието и да се покаже на децата, че светът може да бъде по-добър, по-красив и това зависи от всеки един от нас. 

Идеята е децата да развият знания и умения, с които да изградят здрава самооценка, добри взаимоотношения, съпричастност и грижа към света около себе си. 

"Центърът за социална рехабилитация и интеграция“ е Държавно делегирана дейност на Община Пловдив, възложена за управление на Асоциация "Деметра“. Центърът се намира на ул. Неофит Бозвели №38, гр. Пловдив и разполага със специалисти, чиято работа е насочена към предоставянето на социално и психологическо консултиране.

Услугата отговаря на нуждите от специализирана работа по превенция на насилието и асоциалното поведение, фамилно консултиране за семейства в риск и деца, въвлечени в родителски конфликт.