Пазарът и начинът, по който продуктите от биологичното производство да стигат до потребителите, са основните предизвикателства пред сектора, каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева при откриването на международната конференция "Биологичното производство - предизвикателства и тенденции", предава Plovdiv24.bg.

"Това е приоритет и политика на Министерство на земеделието и храните вече трети програмен период. В програмите за развитие на селските райони и в Стратегическия план са възможностите, които помагат на земеделските производители да минават към този вид производство, да реализират инвестиции. В програмен период 2023-2027 г. са налични набор от инструменти, които са двигателят за развитие на това производство" - каза Георгиева.

При обсъждания между Министерство на земеделието и храните и представители на биосектора е установена пряка връзка между наличието на европейско или национално допълващо финансиране за сектора като двигател за развитие изобщо на този вид производство. Според зам.-министъра, важно е да има финансова подкрепа и да е достъпна за фермерите.

Георгиева обясни, че има доста възможности, от които може да се възползват биологичните производители, а по данни на специализираната дирекция в министерството интересът към биологичното производство се увеличава.

"Искрено се надяваме, че със съвместните усилия на администрацията, браншовите организации, научните институти и съветническите служби да се популяризира като възможности и като правила, тъй като има комплициран начин на производство и администриране с оглед на допълнителните изисквания към фермерите, съхранението и преработката на такъв вид сертифицирана биологична продукция" - коментира Георгиева.

Международната конференция "Биологичното производство - предизвикателства и тенденции" се организира от Министерство на земеделието и храните, Българска асоциация "Биопродукти", Фондация за биологично земеделие "Биоселена" за осма поредна година.