В понеделник, от 13:30 часа в офиса на ОИЦ - Хасково, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: "Европейски програми за младежта".

Срещата е по инициатива на ПГДС "Цар Иван Асен II" и е насочена към младите хора и преподаватели от гимназията.

Ще бъде предоставена информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора в ЕС, представяне на оперативните програми и програмата "Еразъм+", с цел повишаване информираността сред младите хора и насърчаване на тяхното активно включване.