В Кюстендил обсъдиха пълният обхват на децата в образованието, предаде репортер на "Фокус“. Срещата се състоя в залата на Възрожденското училище и на нея присъстваха представители на различни институции. Участваха експерти от Регионално управление на образованието, "Социално подпомагане“, МВР, Община Кюстендил, директори на училища и детски градини. Бяха включени и екипите за обхват по програмата "Заедно за всяко дете“.  

"Беше подчертано, че основен приоритет в работата РУО - Кюстендил е пълният обхват и включването на децата и учениците в задължителният предучилищен и училищен образователен процес.  Образователните институции в Област Кюстендил имат сформирани екипи за да работят с деца в задължителна предучилищна и училищна възраст които никога не са били записвани в училище или никога не са го посещавали“, каза началникът на РУО – Кюстендил Мая Стойчева. Пред присъстващите са представени и добри практики.

Основните причини за отпадане на учениците са хронични заболявания, по-голяма възраст от съучениците, тормоз и дискриминация, детски труд и грижа към членове на семейството.